O Legalistik aplikaciji

Legalistik aplikacija namijenjena je advokatskim kancelarijama i pravnim službama, kao osnovno sredstvo za vođenje predmeta, evidentiranje ročišta i praćenje rokova uz upozorenja na nadolazeće obaveze svih saradnika. Pristupajte podacima i dokumentima u bilo kom trenutku, sa bilo kojeg mjesta i olakšajte komunikaciju sa svojim klijentima.

11
kompletan proces

Moduli

11

Kontrolna ploča

Sve bitne informacije sažete na jedan ekran. Početna tačka za svaki početak radnog dana.

11

Kalendar

Kalendar sa jasnim pregledom i brzim unosom svih obaveza, rokova i termina. Lak pregled i filtriranje po saradnicima.

11

Predmeti

Svi predmeti na jednom mjestu. Kompletna istorija, dokumentacija, obaveze i zaduženja vezana za predmete.

11

Zadaci

Pregled svih zadataka, filtriranih po predmetu ili saradniku. Imajte informaciju u svakom trenutku koje su obaveze svih saradnika i u kojoj fazi je svaki od zadataka.

11

fakture

Automatsko generisanje faktura, praćenje i statistika svih naplata. Pošaljite fakturu klijentu sa jednim klikom.

11

klijenti

Podaci o svim klijentima na jednom mjestu. Dodjeljivanje klijentima mogućnost praćenja statusa predmeta.

11

Dokumenti

Dodajte svoje dokumente ili ih jednostavno generišite putem šablona. Izaberite između Legalistik servera ili vašeg Google Drive prostora za smještanje dokumenata i lako im pristupite sa bilo koje lokacije ili mobilnog uređaja ali i dijelite sa saradnicima. 

11

web pristup za klijente

Omogućite vašim klijentima da jednostavno prate status predmeta putem web pristupa i olakšajte komunikaciju sa njima.

11

Sudski portali

Povežite jednostavno vaš  predmet sa informacijama sa Pravosudje.ba i portal.sud.rs i primajte obavijest o svakoj promjeni.

sve na jednom mjestu

Zašto advokati biraju Legalistik?

Imati podatke o svim klijentima, predmetima, zadacima, rokovima i sve dokumente na jednom mjestu predstavlja veliko olakšanje i veliku uštedu vremena za sve koji se bave advokaturom.

Jedan propušten rok ili jedan dokument koji se ne može pronaći dovoljan je razlog za digitalizaciju kompletnog procesa rada advokatske kancelarije.

0+
Advokata
0%
Digitalizovane
dokumentacije
0%
Ubrzan rad
0+
Predmeta

Besplatna demonstracija

Kontaktirajte nas za besplatnu demonstraciju funkcija aplikacije.

  Šta kažu advokati?

  • Legalistik koristim nekoliko mjeseci i već je transformisao način na koji upravljam svojim predmetima. Jednostavnost organizacije dokumenata, upravljanje obavezama i olakšano fakturisanje učinili su moju kancelariju efikasnijom i profesionalnijom.

  • Unutar advokatske kancelarije, važno mi je imati kontrolu nad svakim slučajem. Legalistik mi je omogućio centralizirano upravljanje predmetima i dokumentima, efikasno praćenje rokova i pružanje bolje usluge klijentima. Investicija koja se svakako isplati.

  • Legalistik je postao nezamjenjiv dio mog tima i koristim ga kako bih optimizovao procese unutar kancelarije. Zajednički rad sa saradnicima na predmetima, kalendar obaveza, periodični izvještaji i  mogućnost da pristupim podacima sa bilo koje lokacije čine moj rad efikasnijim i bržim.

  • Kao advokatica koja se bavi domaćim i stranim kljentima, svaki detalj je važan. Legalistik mi omogućava precizno vođenje evidencija o svakom slučaju, pristup dokumentima u pokretu, jednostavno i usklađeno praćenje kalendara ročišta sa drugim obavezama i brzu komunikaciju sa klijentima.

  • Nakon detaljne analize dostupnih programskih paketa za advokate, odlučili smo se za implementaciju Legalistik-a, čime smo dobili nezamenjiv alat za vođenje celokupne kancelarije. Omogućava nam da lako pratimo rokove, organizujemo dokaze i komuniciramo sa klijentima.

  • “Vođenje advokatske kancelarije sa više advokata može biti dosta izazovno. Legalistik nam je omogućio bolju organizaciju, brzu razmjenu informacija i efikasno upravljanje velikim brojem predmeta što ostavlja pozitivan utisak na naše klijente.”

  Blog

  11
  Integrisano rješenje unutar aplikacije

  Pristup sudskim predmetima sa Pravosudje.ba

  Unutar Legalistik aplikacije omogućen je pristup podacima sa Pravosudje.ba (servis za pristup predmetima putem interneta). Povežite jednostavno  predmet pomoću BSP (oznaka sudskog predmeta) i  JPK (jedinstveni pristupni kod). Nakon toga, automatski će vam se ažurirati svi podaci sa Pravosudje.ba portala vezani za taj predmet:

  • Stranke – popis stranaka u predmetu i njihovih uloga
  • Radnje – termini zakazanih ročišta i rasprava
  • Dokumenti – pregled dokumenata koje je kreirao sudija ili osoblje suda 

  • Faze u predmetu
  • Povezani predmeti
  • Status – (npr. otvoren, završen i slično)
  • Pravni osnov
  • Mjere

  11

  Sigurnost podataka na najvišem nivou

  Svi podaci su osigurani 256 bitnom enkripcijom. Infrastruktura za čuvanje podataka je u fizički osiguranim centrima koji zadovoljavaju sve svjetske standarde.

  Dostupnost podataka

  Svi podaci su dostupni online u svakom trenutku i pristup je omogućen sa svih uređaja. Takođe, moguće je preuzimanje u vidu kopije u svakom trenutku.

  Novi alati i funkcije sa stalnim unapređenjima

  Da bi vam i dalje olakšavali posao na najbolji mogući način, kontinuirano se rade unapređenja sistema kao i integracija novih alata i funkcija.

  Stalna podrška i obuka za rad

  Sva uputstva za rad na aplikaciji su dostupna u svakom trenutku a tim za podršku je na raaspolaganju za sva pitanja svaki radni dan.

  Digitalizujte svoju kancelariju uz minimalne troškove

  *potpuno besplatan testni period od 30 dana