Category

Software
11
Kako advokatske firme rastu, organizacija i upravljanje moraju pratiti tehnološke trendove, kao što su online aplikacije ili aplikacije u oblaku. Takve aplikacije su usvojile mnoge industrije, posebno u posljednjih nekoliko godina, jer je fleksibilnost postala norma. Od upravljanja dokumentima do pristupa podacima sa udaljenih lokacija, online aplikacije advokatskim firmama omogućava da drže korak sa potrebama...
Read More
11
Mora se priznati da je mnogo različitih aspekata uključeno u vođenje efikasne advokatske kancelarije. Ovo zahtijeva dobru administraciju i organizaciju jer se svi koji su uključeni, od advokata i saradnika pa do pomoćnog osoblja, svaki dan suočavaju s različitim izazovima dok pokušavaju da unaprijede rad kancelarije. To se naročito odnosi na manje advokatske kancelarije sa...
Read More