Prva (zvanična) sudska presuda zasnovana na vještačkoj inteligenciji (ChatGPT)

Budućnost je stigla!

Sudija u Kolumbiji privukao je veliku pažnju priznavši da je koristio umjetnu inteligenciju ChatGPT, kada je odlučivao da li osiguranje autističnog djeteta treba pokriti sve troškove njegovog liječenja. On je takođe koristio presedan iz ranijih presuda da potkrijepi svoju odluku.

Huan Manuel Padilla, sudija u karipskom gradu Kartageni, zaključio je da bi cjelokupni medicinski troškovi djeteta i troškovi transporta trebali biti plaćeni iz njegovog zdravstvenog osiguranja, jer njegovi roditelji to sebi ne mogu priuštiti.

Iako sama presuda nije izazvala veliku pažnju, uključivanje Padillinih razgovora s ChatGPT-om u presudu bilo je spornije.

ChatGPT je aplikacija za razmjenu poruka, potpomognuta veštačkom inteligencijom, koju je razvio OpenAI i zasnovan je na GPT (Generative Pretrained Transformer) jezičkom modelu. Koristi tehnike dubokog učenja i može razumjeti prirodni ljudski jezik i isporučiti prilično detaljan tekst koji djeluje kao da ga je napisao čovjek.”

Među Padillinim upitima upućenih vještačkoj inteligenciji (ChatGPT), bilo je i konkretno pravno pitanje: „Da li je autistični maloljetnik oslobođen plaćanja naknade za svoje terapije?“

Odgovor ChatGPT-a odgovarao je konačnoj odluci sudije: „Da, ovo je tačno. Prema propisima u Kolumbiji, maloljetnici s dijagnozom autizma oslobođeni su plaćanja naknade za svoje terapije.”

Slučaj je pokrenuo veliku raspravu o upotrebi umjetne inteligencije u zakonu.

ChatGPT pretražuje tekstove po internetu kako bi generisao smislene odgovore, ali se pokazalo da često daje različite odgovore na isto pitanje. Takođe povremeno izmišlja informacije kako bi napravio inventivne i uvjerljive laži.

Padilla je branio svoju upotrebu napredne tehnologije, sugerišući da bi ona mogla učiniti opterećeni pravni sistem Kolumbije efikasnijim. Sudija je takođe koristio presedan iz prethodnih presuda da bi potkrepio svoju odluku.

Padilla je rekao da bi ChatGPT i drugi slični programi mogli biti korisni za “olakšavanje izrade tekstova”, ali “ne u cilju zamjene” sudija.

Padilla je takođe insistirao na tome da „postavljanjem pitanja aplikaciji ne prestajemo da budemo sudije, misleća bića“.

Sudija je tvrdio da ChatGPT obavlja usluge koje je ranije pružala sekretarica i to „na organizovan, jednostavan i strukturiran način“ koji bi mogao „poboljšati vrijeme odgovora“ u pravosudnom sistemu.

Kolumbija je 2022. odobrila zakon koji predlaže da javni advokati treba da koriste tehnologije gdje god je to moguće kako bi svoj rad učinili efikasnijim.

Oktavio Tejeiro, sudija kolumbijskog vrhovnog suda, rekao je da je veštačka inteligencija izazvala moralnu paniku jer su se ljudi počeli plašili da će roboti zamijeniti sudije, ali je i predvidio da će ta vrsta digitalnog alata vjerovatno uskoro postati prihvaćena i uobičajena.

“Pravosudni sistem bi trebao maksimalno iskoristiti tehnologiju kao alat, ali uvijek poštujući etiku i uzimajući u obzir da konačnu odluku donosi ljudsko biće”, rekao je Tejeiro. „Mora se posmatrati kao instrument koji služi sudiji da poboljša svoju presudu. Ne možemo dozvoliti da alat postane važniji od osobe.”

Tejeiro je za Guardian rekao da nije koristio ChatGPT, ali da će razmisliti o tome da ga koristi u budućnosti.

Sam ChatGPT je bio zabrinutiji zbog svoje nove uloge u pravosudnom sistemu: “Sudije ne bi trebalo da koriste ChatGPT kada odlučuju o pravnim predmetima… To nije zamjena za znanje, stručnost i rasuđivanje ljudskog sudije. Novinari bi trebali biti oprezni kada koriste citate koje je generirao ChatGPT u svojim člancima”, dodao je bot.

Kao što smo rekli, budućnost je stigla!

Related Posts