Day

22 Maja, 2023
11
Ovladavanje Microsoft Excelom postala je ključna vještina za mnoga zanimanja pa tako i za advokate i njihove saradnike. Bilo da se radi o organizovanju podataka o predmetima i kljentima, analizi finansija ili listi obaveza, Excel može značajno da pojednostavi i unapredi rad advokata. Ovdje ćemo prikazat za šta advokati mogu koristiti Excel da bi povećli...
Read More