Kako kalendar poboljšava organizaciju rada advokata

Održavanje advokatskog kalendara ažurnim može biti dosta izazovno. Uz sve poslove, od komunikacije sa klijentima, izrade dokumentacije, pa do promjene zakonskih i sudskih odredbi, lako je zaboraviti zabilježiti rok. To naravno ne smije biti opcija u sudskim sporovima jer propuštanje roka može imati drastične posljedice kao što su gubitak klijenata, pad profita i potencijalne tužbe.

Implementacijom kalendara za advokate, praćenje ulaznih i izlaznih obaveza kancelarije postaje dosta jednostavnije. On takođe smanjuje vrijeme utrošeno na ručne unose u kalendar i minimiziraju ljudsku grešku – što znatno olakšava održavanje vašeg rasporeda.


Šta je kalendar za advokate

Kalendar za advokate je aplikacija za računar ili mobilni uređaj koja omogućava advokatima da prate i centralizuju sve rokove, obaveze i sastanke, sa bilo koje lokacije. Aplikacija apsolutno mora biti u oblaku, baš iz razloga pristupa sa različitih uređaja, na lokacijama i izvan kancelarije.

Prednosti kalendara:

 • Centralna lokacija za zakazivanje sastanaka i obaveza
  Kalendar za advokate omogućava advokatskim kancelarijama da prate sve sastanke i obaveze na jednom mestu. Ovo olakšava advokatima i saradnicima da vide kada su dostupni i da zakažu nove sastanke bez vremenskog preklapanja. Sve to dovodi do povećanju produktivnosti i efikasnosti i omogućava da se zaposleni fokusiraju na svoj posao umesto da upravljaju rasporedom.
 • Mogućnost većeg broja advokata i saradnika da pristupe i ažuriraju kalendar u realnom vremenu
  Ova funkcija je korisna za kancelarije sa više advokata i saradnika koji treba da koordiniraju svoje rasporede. Više korisnika može da pristupi i ažurira kalendar u isto vrijeme, tako da svi uvijek rade s najažurnijim rasporedom. Ovo takođe olakšava timsku saradnju i pomaže advokatima da pokrivaju jedni druge kada je neko van kancelarije.
 • Podsjetnici i obavještenja za predstojeće događaje i rokove
  Kalendar može automatizovati podsjetnike i obavještenja za predstojeće događaje i rokove. Ovo osigurava da se advokati i saradnici podsjete na važne datume na vrijeme i da nikada ne propuste rok.
 • Mogućnost jednostavnog ponovnog zakazivanja i otkazivanja sastanaka
  Sa kalendarom za advokate, lako je pomjeriti ili otkazati sastanke. Ovo je posebno korisno kada klijent treba da promijeni vrijeme zakazanog sastanka ili ako je dolazak pred sud pomjeren. Takođe olakšava koordinaciju i pronalaženje novog vremena koje odgovara svim uključenim stranama.
 • Olakšava zakazivanje sudskih pojavljivanja i drugih pravnih postupaka
  Kalendar advokata može olakšati zakazivanje sudskih pojavljivanja i drugih pravnih postupaka jer se može podesiti da automatski dodaje rokove u kalendar i šalje podsjetnike advokatu. Takođe olakšava uvid u to kada je advokat dostupan za pojavljivanje pred sudom i planiranje unaprijed.
 • Omogućava jednostavno praćenje naplativih sati
  Unošenje vremena trajanja obaveze, zadatka ili sastanka u kalendar, omogućava advokatima da prate vrijeme koje troše na svaki slučaj i u skladu s tim fakturišu klijente.
 • Lak pristup informacijama o klijentima i detaljima predmeta
  Kalendar za advokate uključuje i vezu prema predmetima i klijentima. Ovo omogućava advokatima i saradnicima da pristupaju neophodnim informacijama unutar kalendara što olakšava zakazivanje termina ili pripreme za pojavljivanje pred sudom.
 • Dijeljenje rokova i sastanaka
  Kalendar vam omogućuje da uključite i druge advokate ili saradnike da učestvuju u sastancima i obavezama. Nakon dodavanja, saradnici su obavješteni i u njihovom kalendaru se pojavljuje nova obaveza.
 • Pristup kalendaru sa laptopa, desktopa ili mobilnog uređaja
  Prednost aplikacije u oblaku je olakšan pristup sa bilo koje lokacije i sa bilo kojeg uređaja. I u pokretu ste obavješteni o svim obavezama koje slijede, ali možete i unijeti novu sa par klikova na bilo kojem uređaju sa pristupom internetu.
 • Sretniji klijenti
  Neefikasna i nejasna komunikacija često je frustrirajuća za klijente. Konkretno vrijeme za sastanke i njihovo nepropuštanje, svakako će podići reputaciju kancelarije i zadovoljstvo klijenata.
 • Redovni i periodični izvještaji
  Kalendar za advokate ima i funkciju slanja periodičnog izvještaja koji sadrži sve obaveze za odabrani period. Neka vas kalendar izvjesti o vašim dnevnim obavezama i prije nego uđete u kancelariju, ili vas na kraju sedmice podsjeti na sve obaveze koje ste imali u toku sedmice.

Zaključak

Jasno je da će kalendar poboljšati nivo usluge koju vaša advokatska kancelarija pruža svojim klijentima. U savremeno vrijeme gdje klijenti sve više poštuju inovacije i tehnologiju, od vitalnog je značaja da idete u korak sa vremenom i prihvatite tehnologiju koja podiže nivo vaše usluge.

Osim poboljšanog iskustva za klijente, korištenje kalendara za advokate će osigurati da vaša advokatska kancelarija ostane ispred konkurencije, ostavljajući je dobro pozicioniranom za profitabilan rast.

Kontaktirajte nas u Legalistik-u kako biste saznali više o našem rješenju advokatskog kalendara koje će vašu advokatsku kancelariju podići na viši nivo!

Related Posts