Day

17 Januara, 2023
11
Održavanje advokatskog kalendara ažurnim može biti dosta izazovno. Uz sve poslove, od komunikacije sa klijentima, izrade dokumentacije, pa do promjene zakonskih i sudskih odredbi, lako je zaboraviti zabilježiti rok. To naravno ne smije biti opcija u sudskim sporovima jer propuštanje roka može imati drastične posljedice kao što su gubitak klijenata, pad profita i potencijalne tužbe....
Read More