Day

25 Septembra, 2023
11
Lokalno instalirani softver je bio standard za unos i čuvanje podataka kod advokata i unutar pravnih službi. Međutim, firme se okreću novim softverskim rešenjima kako bi sigurno čuvale svoje podatke i dokumente. Šta je proces migracije podataka? Migracija podataka je proces prenosa vaših podataka iz trenutnog softverskog rešenja na novo. Možda prelazite sa lokalno instaliranog...
Read More