Omogućite klijentu da online prati statuse predmeta