Podešavanja šablona za broj predmeta i broj fakture